Địa chỉ công ty: Tầng 5, F4, 144, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.

SĐT:  0989059937

Fanpage Facebook: Đông Thăng Việt Nam.

Email: Thanhdn@dongthang.vn