Hồ sơ công ty

Hồ sơ công ty

Công ty TNHH sản xuất máy móc Liêu Ninh Haicheng được thành lập năm 1995. Nó đã được cam kết nghiên cứu và phát triển các quy trình và thiết bị ...

Read More

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

Một phong cách làm việc chăm chỉ, tuân thủ nền tảng của công ty. Đạt được hiệu quả công ty hiệu quả với tinh thần đổi mới. Với niềm tin của ...

Read More

Giao tiếp chân thành

Giao tiếp chân thành

Một phong cách làm việc chăm chỉ, tuân thủ nền tảng của công ty. Đạt được hiệu quả công ty hiệu quả với tinh thần đổi mới. Với niềm tin của...

Read More